1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

PRÍPRAVA TECHNICKÝCH PODKLADOV A VÝROBA NÁBYTKU

Ku každej zákazke vypracovávame technické podklady potrebné na výrobu nábytkov, no samozrejmosťou sú aj podklady potrebné na stavbu, pre konkrétnych profesistov. 

Po podpise zmluvy a vyšpecifikovaní všetkých podmienok spolupráce, začínajú naši dizajnéri pripravovať technické výkresy a podklady k výrobe nábytku a ku kompletizácii všetkých plánovaných prác. Výkresy detailne zobrazujú funkčnosť navrhnutého nábytku, kde si spolu so zákazníkom skontrolujeme ešte raz správnosť návrhu. Montážne návody znázorňujú spôsob inštalácie nábytku, poprípade potreby prípravy súvisiacich prác, ktoré veľakrát predchádzajú samotnej montáži. 

Po kontrole všetkých potrebných náležitostí, kde si zákazník skontroluje prevedenie nábytku, materiálové zloženie, ako aj typy zvoleného kovania, začíname so samotnou výrobou. Výroba nábytku je realizovaná zaškoleným personálom a pomocou kvalitného strojového parku. Tak ako podlieha modernizácii strojový park, tak aj naši zamestnanci podstupujú pravidelné školenia a návštevy výstav, kde sa rozširuje ich obzor v danej sfére. 

Zobraziť mapu
Skryť mapu